Med denna hemsida vill jag sprida information om en epok i Burträsks historia som jag befarar annars kommer att glömmas bort. Det byggdes under denna tid upp emot 300 bilar. Av dessa har jag lyckats spåra upp drygt hälften. Om du äger en RPB-bil eller har uppgifter som kan tillföra något så är jag tacksam om du kontaktar mig.

Thomas RPB sida